Vaksinering - status pr 18.06.21

Fra og med uke 25 og 26 vil personer som er i prioriteringsgruppe 9 og 10 (gruppe 9. Alder 45-54 år og gruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44) få tilbud om første dose av Pfizer vaksine. Vi estimerer at alle i disse to gruppene vil få tilbud om første dose innen uke 28.

Når man får innkalling via helsenorge.no eller sms må man bekrefte timen innen 12 timer. Hvis man ikke gjør det, vil tilbudet om time falle bort.

Vi minner om at befolkningen ikke trenger å kontakte legestasjonen vedrørende prioritering for vaksine. Vi innkaller ut fra Fhi sin prioriterings rekkefølge.

De som bor eller oppholder seg i kommunen og er eldre enn 55 år (prioriterings gruppe 8) som ikke har fått tilbud om første dose bes kontakte kommunen på tlf 48409014