Vaksinering utgår denne uken (uke 27)

Pga strømbruddet i går 07.07.21, ble det temperaturavvik på vaksinene. Kommunen sjekker med produsent om vaksinene kan brukes. De som er innkalt til vaksinering, får melding om ny time via sms.