Dáiddat ođas Kárášjogas, vai livččet go fárremin deikke?

Ođas, vai livččet go fárremin deikke? 

Dáppe gávnnat gollosiid geavatlaš dieđuiguin ja iešguđetlágan ohcanskoviiguin mat vedjet leat ávkkálačča dutnje.  

Finner du ikke det du leter etter på nettsidene våre, er du velkommen til å ta kontakt med Servicetorget. 

Nytilflyttet til Karasjok

Informasjon om Karasjok
Karasjok Skole
Barnehager
Fritidsaktiviteter/Sport
Ledige tomter
Eiendomsmarked i Karasjok

Til deg som skal flytte hit

Adresseendring til Posten
Flyttemelding til Folkeregisteret
Nytt/endre skattekort
Bytte fastlege
Bytte strømleverandør

Flykningtjenesten

Informasjon om flyktningtjenesten i Karasjok

Arbeid

Ledige stillinger i Karasjok 
NAV - ledige stillinger i Karasjok kommune

Kárášjoga gielddastivra mearridii čoahkkimis 18.08.22, áššis PS 22/53 bidjat Kárášjoga gieldda gielddaplána servodatoasse-evttohusa 2022 – 2034 gulaskuddamii ja almmolaš geahčadeapmái. Dat dahkkojuvvo plána- ja huksenlága § 11-14 vuođul. 

Gulaskuddanáigemearri lea 06.10.22