Har du lyst til å jobbe som valgmedarbeider?

Karasjok kommune søker samfunnsengasjerte personer som valgmedarbeider til årets stortings- og sametingsvalg, på valgdagene 12.september og 13.september.

Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. 
Under årets valg vil vi ha smittevern i fokus.

Kravene til å være valgmedarbeider

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. Derfor stilles det krav til den som skal jobbe som valgmedarbeider.

 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021. Aldersgrense oppad er 70 år som hovedregel.
 • Du må ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA med elektronisk ID).
 • Ha bank-id for å kunne logge deg inn på EVA
 • Du vil være effektiv, systematisk, nøyaktig og yte god service i veiledning av velgere og ved registrering og opptelling av stemmer.
 • Kunne kommunisere godt på samisk og/eller norsk

 

Man kan ikke være valgmedarbeider hvis man står oppført på en valgliste i Stortings- eller Sametingsvalget.

 

Eksempler på arbeidsoppgaver i et valglokale

 • ta imot velgere til registrering på PC
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • være utevakt/dirigere parkering 
 • være dørvakt

 

Arbeidstid og lønn

Lønn 180,- kr. timen

Som valgmedarbeider på valgdagene må du forplikte deg til å kunne jobbe hele dager. De som arbeider søndag, må forplikte seg til å også jobbe mandag.

Torsdag 9. September Obligatorisk opplæring av valgmedarbeidere 17:00 – 20:00

Søndag 12. september trenger vi bemanning fra kl.14.00 til ca. kl. 21.00. 

Mandag 13. september trenger vi bemanning fra kl. 08.30 til ca. kl. 21.00.

 

Kontaktinfo:

Valgansvarlige:

Randi Johansen Paltto            45 23 51 88     randij@karasjok.kommune.no

Silvia Annette Siri                  48 40 75 63     silvia.annette.siri@karasjok.kommune.no

 

Søknadsfrist:

1. August 2021