Assistent - ekstra ressurs

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Ved barnehagen er det ledig 100 % engasjement stilling frem til 09.08.19. Tiltredelse snarest.

Personlig egnethet, samarbeidsevne, fleksibilitet, godt humør, lojalitet og evne til å arbeide selvstendig vektlegges. Kommunen ønsker å rekruttere flere menn til jobb i barnehagene, derfor oppfordres menn til å søke.

Skriftlig og muntlig kunnskap i samisk og norsk.Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som eller er likt kvalifisert. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

- Kommunalleder Arnulf Soleng på tlf. 466 29 001

- Barnehagestyrer Anne Lise Vuolab på tlf. 920 21 734

- Barnehagestŧrer Gro-Beate Josefsen på tlf. 920 26 917

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka/Karasjok, innen 19.02.2019.