Ferievikarer - hjemmebaserte tjenester

Vi trenger vikarer til hjemmebaserte tjenester. 

Om du synes det er interessant å jobbe med mennesker, så kan vi tilby deg en spennende og utfordrende sommer du ikke vil glemme. Vi trenger nettopp deg som kollega, så ikke nøl – ta og søk. 

Vi søker engasjerte og motiverte medarbeidere:

• Som har evnen til å jobbe selvstendig 

• Som liker utfordringer 

• Har godt humør 

• Liker å jobbe med mennesker 

Turnusarbeid med to-/tredelt turnus. 

Vi trenger sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

- Konstituert fagleder ved åpen omsorg på tlf. 920 92 726

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: Kárášjoga gielda/Karasjok Kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no , innen  28.03.19.