Helsesøster

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.
 

2. gangs utlysning

Ved helsestasjonen er det ledig 100 % fast stilling som helsessøster. Tiltredelse snarest.

Vi søker etter en person med godkjent helsesøsterutdanning. Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helse, med interesse for forebyggende helsearbeid kan også søke, men vil ikke få fast tilsetting. 

Arbeidsområde er forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor helsestasjon for barn og familie, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern. Det er utarbeidet plan for helsesøstertjenesten og stillingsbeskrivelse foreligger.

Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, resultatorientert og evne til å motivere andre. Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.

Avlønning etter gjeldende avtaleverk. Tilfredsstillende politi- og helseattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. 

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Enhetsleder familiens hus John Anders Gaup, tel. 970 72 270 eller  kommunalleder Annhild R. Nedrejord, tlf. 455 02 260.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Kommunen vil være behjelpelig med bolig.

Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt to referanser sendes: Kárášjoga gielda/Karasjok Kommune, Ansettelsesutvalget, Pb 84,  9735 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 30.08.2019