Økonomimedarbeider

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. 

I Kárášjoga gielda/Karasjok kommune er det ledig 100 % fast stilling som økonomimedarbeider. Tiltredelse snarest. 

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver er bokføring av regnskap, innfordring, avstemminger samt andre økonomi- og kontoroppgaver. Stillingen kan også bli tillagt arbeidsoppgaver innen lønn.

Avhengig av din kompetanse vil vi kunne endre innholdet i stillingen helt eller delvis ved at den tillegges andre oppgaver innen økonomisk saksbehandling.

Vi ønsker at du har relevant høyere økonomisk utdanning og gjerne relevant erfaring innenfor fagområdet, men erfaring kan kompensere for utdanning.
Det vil bli lagt vekt på effektivitet, fleksibilitet, faglig engasjement, gode samarbeidsevner, lojalitet og evne til både og å arbeide i team og selvstendig. 

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomileder Frøydis A. Lindseth tlf. 920 18 093.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr. år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Søknad med CV og kopi av bekreftede attester og vitnemål, samt navn på to referanser sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 30. april 2019.