Pedagogisk leder

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. 

Ved barnehagesektoren er det ledig to 100 % engasjement stillinger som pedagogisk leder frem til 09.08.19. Tiltredelse snarest.

Pedagogisk leder har ansvar for at avdelingen drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter, rammeplanen, vedtekter for kommunale barnehager og andre gjeldende lover og regler, samt årsplan for barnehagen og tospråklighetsplan.

Pedagogisk leder har hovedansvar for at det opparbeides et godt samarbeid med foresatte og at arbeidsmiljøet til medarbeidere er godt. Pedagogisk leder har et medansvar for barnehagens helhetlige drift i og for at det arbeides kontinuerlig med å øke kvaliteten og skape et utviklende pedagogisk miljø i barnehagen.

Nærmeste overordnede er styrer i barnehagen.

Kvalifikasjoner/(kompetansekrav)

• Krav om førskolelærer-/barnehagelærerutdanning

• Samarbeidsevne og fleksibilitet

• Personlig egnethet

• Ledererfaring er en fordel

• Gode IKT-kunnskaper 

Egenskaper (ansvarsområde)

• Personalforvaltning; Ha evnen til å være en god arbeidsleder for avdelingspersonalet

• Ansvarlig for pedagogisk ledelse og være faglig engasjement

• ansvarlig for pedagogisk ledelse, faglig utviklingsarbeid og dokumentasjon

• Ha evne til å kunne tilrettelegge for samarbeid med foresatte og lokalmiljøet

• Evne til å organisere en god barnehagehverdag for så vel barn som medarbeidere

• Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og strukturert

• Samarbeide med andre instanser

Skriftlig og muntlig kunnskap i samisk og norsk. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som eller er likt kvalifisert. 

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. 

Kommunen ønsker å rekruttere flere menn til jobb i barnehagene, derfor oppfordres menn til å søke.

Arbeidstakeren ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Pedagogisk ledere med barnehagelærer utdanning  avlønnes med 10 års ansiennitet, og 

kr 15 000 pr år i pedagogiskleder tillegg. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

- Kommunalleder Arnulf Soleng på tlf. 466 29 001

- Barnehagestyrer Anne Lise Vuolab på tlf. 920 21 734

- Barnehagestyrer Gro-Beate Josefsen på tlf. 920 26 917

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune. Ansettelsesutvalget, postboks 84, 9735 Kárášjohka Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 19.02.2019.