Prosjektleder – Avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. 

Kárášjoga gielda Karasjok kommune har ledig stilling som prosjektleder inntil 100 % stilling. Stillingen er et engasjement stilling ut 2019, med mulighet for forlengelse.

Som prosjektleder/ byggherre vil du inngå i en prosjektgruppe bestående av en sivilingeniør i tillegg til denne stillingen.  Prosjektleder skal ha ansvaret for gjennomføring av følgende prosjekter; 

• Rehabilitering og tilleggs utbygging helsesenter

• Prosjektering av nye PU-boliger 

• Utredning av ny skole 1-7. trinn.

• Eventuelt andre mindre kommunale prosjekter

Prosjekteringsarbeidene prioriteres som følge:

1. Prosjektering rehabilitering og utbygging helsesenter ferdigstilles for politiskbehandling september 2019.

2. Utredning og prosjektering av nye PU- boliger, legges for politiskbehandling september 2019

3. Utredning og prosjektering ny skole 1-7. trinn, legges for politiskbehandling 2020.

Det gjelder alt fra større innvesteringer knyttet til eiendom, og annen teknisk infrastruktur til mindre vedlikeholdsprosjekter. Prosjektgruppen har ansvar for at prosjektene gjennomføres i henhold til avtalt kostnad, tid og kvalitet.  

Arbeidsoppgaver/ ansvarsområde

• Ivareta byggherrens rolle og administrasjon gjennom alle faser i prosjektene

• Ansvar for å gjennomføre vedtatte kommunale byggeprosjekter

• Prosjektledelse/ byggeledelse av alle typer kommunaltekniske anlegg

• Innkjøp iht. Lov om offentlige anskaffelser

• Saksbehandling i forbindelse med utredning av kommunale prosjekter

• Økonomisk oppfølging og rapportering

• Administrative oppgaver på enhetens generelle gjøremål vil kunne tilfalle stillingen.

Kvalifikasjoner

• Universitet – eller høyskoleutdannelse, fortrinnsvis innen relevant fagområdet

• Relevant erfaring vil kunne oppveie for manglende utdanning

• Erfaring fra prosjektledelse, byggeledelse og offentlige anskaffelser

• Kjennskap til og utøvd administrasjon og ledelse av norske standarder for gjennomføring av entrepriser.

• Positiv, engasjert og utadvendt

• Gode datakunnskaper

• God samisk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.

Interesse for prosjekt som arbeidsform og ambisjoner om å lykkes og utvikle deg innen ditt fag. Kandidaten må kunne jobbe selvstendig, ha evne til tverrfaglig samarbeid, jobbe i team og ha inngående kjennskap til regelverket på nevnte områder. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Krav til disponering av egen bil.

Stillingen er underordnet avdelingsleder kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring..

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter og rettigheter som følger av gjeldende lovverk, reglement og retningslinjer. Arbeidsforholdet er regulert av kommunal hovedtariffavtale og sentrale og lokale særavtaler. 

Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr. år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Kommunen har fleksibel arbeidstid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalleder Helge J. Nystad, mobilnr tlf 482 12 403.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no innen 25.02.2019.