Ruskonsulent

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. 

Rus- og psykisk helsetjenesten er i en endringsprosess og i den anledning omorganiserer vi våre enheter og tjenester. Enheten skal drive aktivt oppsøkende arbeid, tjenester etter vedtak og samarbeid med andre instanser.

Vi styrker denne tjenesten med 100 % engasjement stilling i ett år. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

• Vi gir tjenester etter vedtak, eksempelvis støttesamtaler, motivasjonsarbeid, praktisk bistand i hjemmet, tilsyn, felles aktiviteter.

• Koordinatoroppgaver i forhold til enkeltbrukere og ansvarsgruppe

• Miljøterapeutisk, utadrettet og oppsøkende arbeid i egne hjem

• Oppfølging av beboere i kommunale leiligheter

Kvalifikasjoner

• Det søkes etter personer med utdanning som vernepleier eller annen 3-årig helsefaglig bachelor høgskoleutdanning. 

• Videreutdanning innen fagfeltet er ønskelig

• Førerkort kl. B

• Gode skriftlig og muntlig framstillingsevne, i forhold til brukeroppfølging, journal- og rapportskriving

• Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Egenskaper

• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

• Engasjement

• Gode samarbeidsevner

• Evne til å samhandle og jobbe selvstendig

• Genuit interessert i å jobbe med personer med rus og psykiske lidelser

• Fleksibilitet og evne til å løse oppgaver i en forutsigbar hverdag

Vi tilbyr

• Lønn etter gjeldende avtalverk

• Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet rus og psykisk helse

• Faglige og dyktige kollegaer

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalleder Annhild Nedrejord tlf. 455 02 260 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes: Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, postboks 84,  9730 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no,  innen 30.08.2019