Tilkallingsvikarer - renholdere

Forvaltning-, drift og vedlikehold avdeling (FDV-avdeling) trenger tilkallingsvikarer som renholder ved sykdom, ferie og permisjoner. Tilkallingsvikarene må kunne komme på kort varsel. Det kan være noen få dager, men også over lengre tid. 

Registrer deg som tilkallingsvikar hos oss, så kan vi ta kontakt med deg. 

Nærmere opplysningar fås ved henvendelse til FDV-leder Karl F. Teigen på 
tlf. 404 70 018.

Lønn etter gjeldende avtaleverk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Kopier av attester og vitnemål sendes ikke med søknaden, men tas med til evt. intervju.

Søknad sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, P.b 84, 9735 Kárášjohka/Karasjok eller e-post postmottak@karasjok.kommune.no . Søknader behandles fortløpende.