Hovedutvalg for Omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområder vedr. helseavdelingen, avdeling for hjelpetjenester (sosiale tjenester) og pleie- og omsorgsavdelingen. 
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Hovedutvalg for Omsorg og sosiale tjenester: Medlemmer
Hovedutvalg for Omsorg og sosiale tjenester:
Navn Rolle Parti
Anders Kleppe Leder Arbeiderpartiet
Bjarne Tapio Nestleder Høyre
Berit Astrid Utsi Medlem Arbeiderpartiet
Hege Joks Medlem Senterpartiet
Sissel Gaup Medlem Karasjok Liste
Knut Johnsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Asta Balto Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
May Helen Schanche Varamedlem Arbeiderpartiet
Anne Louise Næss Gaup Varamedlem Johttiidsámiid Listu
Nils Torfinn Balto Varamedlem Senterpartiet
Berit Frøydis Svineng Johnsen Varamedlem Kristelig Folkeparti
Supatra Kotisen Hanriksen Varamedlem Senterpartiet
Amund Peder Teigmo Varamedlem Senterpartiet