Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområder vedr. helseavdelingen, avdeling for hjelpetjenester (sosiale tjenester) og pleie- og omsorgsavdelingen. 
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Hovedutvalg for helse og omsorg 2019-2023 Medlemmer
Hovedutvalg for helse og omsorg 2019-2023
Navn Rolle Parti
Are Nedrejord Leder Høyre
Berit Astrid Utsi Nestleder Arbeiderpartiet
Jan Terje Nedrejord Medlem Arbeiderpartiet
Kirsten Inger Anti Medlem Senterpartiet
Kenneth Eliassen Medlem Senterpartiet
Laila Steffensen Varamedlem Høyre
Klemet Ingolf Kildedam Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Ragnhild Varsi Dahl Varamedlem Arbeiderpartiet
Berit Anni G. Somby Varamedlem Arbeiderpartiet
Ian Alexander Øvregård Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Anna Ragnhild Balto Varamedlem Senterpartiet
Sissel Gaup Varamedlem Karasjoklista
Roald Isaksen Varamedlem Senterpartiet
Supatra K. Henriksen Varamedlem Senterpartiet