Økonomiplaner og budsjett

Her finner du informasjon om Karasjok kommunes økonomiplan og budsjett.

God økonomisk oversikt og tydelige budsjetter er svært viktige deler av en kommunes styringsgrunnlag. Hvert år i desember vedtas en rullerende økonomiplan for de kommende fire år. 

2022
Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

2021
Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021