Mandag 9. september 2019 (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Sametinget informerer:
I h.h.t.forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg.

Forhåndsstemmegivningen starter 12. august 2019.
Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd.
Du kan forhåndsstemme i alle kommuner.

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Valgstyret har den 06.05.19, sak 19/26, godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.
Innen klagefristen er listene korrigert i henhold til regleverket.

Du finner valglistene her. (PDF, 265 kB)

 

                                                  

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, er mandag 09. september 2019.
Kommunestyret har vedtatt todagers valg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Karasjok er da søndag 08. september og mandag 09. september 2019.

Kunngjøring av listeforslag