Valgstyret har den 06.05.19, sak 19/26, godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.
Innen klagefristen er listene korrigert i henhold til regleverket.

Du finner valglistene her. (PDF, 273 kB)

 

Innen fristens utløp- mandag 01.04.19 klokken 12.00, kom det 7 valglister.

De valglistene som stiller til kommunestyrevalget 2019 finner du

 

                                                  

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, er mandag 09. september 2019.
Kommunestyret har vedtatt todagers valg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Karasjok er da søndag 08. september og mandag 09. september 2019.

Kunngjøring av listeforslag