Valggjennomføring kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

                                                  

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, er mandag 09. september 2019.
Kommunestyret har vedtatt todagers valg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Karasjok er da søndag 08. september og mandag 09. september 2019.

                                          

I perioden 01.07.19- 09.08.19, er det mulig å avgi tidlig stemme.
Valglistene er da sannsynligvis ikke ferdig fra trykkeriet.

Forhåndsstemmeperioden er fra og med mandag 12.08.19 til og med fredag 06.09.19.

Kommunen vil komme med nærmere informasjon om tid og sted både for tidigstemmeperioden, forhåndsstemmeperioden og valgtingsdagene.