Hva er viktig for deg?

For å kunne lage en god plan trenger vi innspill og hjelp fra våre innbyggere. Det er politikerne i kommunestyret som til slutt bestemmer hvordan helse- og omsorgsplanen blir, men før det skal innbyggerne ha mulighet til å være med å forme planene.  Du kan allerede nå komme med dine innspill til helse- og omsorgsplanen. Jo tidligere i planprosessen du engasjerer deg, jo bedre. Da er sjansen størst for at dine innspill påvirker planen.  

 

 

Innspill kan du gi ved å sende brev eller e-post til kommunen, eller du kan sende det inn via denne nettsiden som elektronisk skjema. 

Innspill som sendes i posten som brev sendes til adressen: Karasjok kommune, postboks 84, 9735 Karasjok. Merk brevet med «Innspill helse- og omsorgsplan» 

Hvis du sender innspillet på e-post merker du e-posten med «Innspill helse og omsorgsplan», og sendes til e-postadresse: postmottak@karasjok.kommune.no