Innspill til helse- og omsorgsplan

For å kunne lage en god plan trenger vi innspill og hjelp fra våre innbyggere. Det er politikerne i kommunestyret som til slutt bestemmer hvordan helse- og omsorgsplanen blir, men før det skal innbyggerne ha mulighet til å være med å forme planene.  Du kan allerede nå komme med dine innspill til helse- og omsorgsplanen. Jo tidligere i planprosessen du engasjerer deg, jo bedre. Da er sjansen størst for at dine innspill påvirker planen.