Ergoterapi

Ergoterapiitjenesten har følgende hovedoppgaver:
Ergoterapi for førskolebarn, ergoterapi for eldre, re-/habilitering, ergoterapi for psykisk utviklingshemmede og poliklinikk.

Ergoterapitjenesten tar sikte på å fremme menneskers muligheter til å fungere i sine omgivelser, og er av både forebyggende, behandlende og vedlikeholdende art.

Tjenesten gis til mennesker i alle aldersgrupper som har fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsnedsettelser.
Tjenesten tar sikte på å fremme menneskers muligheter til å fungere i sine omgivelser, og er av både forebyggende, behandlende og vedlikeholdende art.

Kontaktinfo

Ragnhild Maurstad
Ergoterapeut
E-post
Mobil 975 91 266