Fysioterapi

Direkte tilgang til fysioterapi. - Bortfall av krav om henvisning til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at du fra 1. januar 2018 ikke lenger trenger henvisning fra lege for å få behandling hos fysioterapeut. Dette kalles direkte tilgang til fysioterapi. Formålet er å gi pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester uten å måtte gå via fastlege eller annen henvisende instans.

Fra 01.01.18 har altså alle pasienter som kommer uten henvisning til fysioterapi rett til å få samme refusjon fra trygden som de som kommer med henvisning. Fastlege/spesialist lege kan fortsatt sende henvisning til fysioterapeut slik tidligere, selv om direkte tilgang foreligger.

Når du går til fysioterapeut kan du få dekket deler av utgiftene dine for behandling. For å få dekket deler av utgiftene må fysioterapeuten være kommunalt ansatt eller ha kommunal driftsavtale.

Som hovedregel må du likevel betale en egenandel, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.
 

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling for fysioterapeut.
Dette gjelder:

  • Barn under 16 år
  • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Oversikt over fysioterapeuter kommunalt ansatt: Navn:  Inger Pauline Teigmo, Fysioterapitjenesten i Karasjok, Adr. Raddeviessugeaidnu 7, 9730 Karasjok. tlf. 92012628

Oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale: Navn: Leif Balto, Karasjok fysikalske institutt, Adr. Suomageaidnu 37, 730Karasjok. tlf.78467300

 

Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017

Det er vedtatt å automatisere ordningen med frikort for egenandelstak 2 fra 1.1.2017.

Det betyr at frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt opp til egenandelstaket for gjeldende år. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk.

Har du spørsmål om frikort, se: helsenorge.no/frikort eller ring 800HELSE (800 43 573)

Kontaktinfo

Inger Pauline Teigmo
Fysioterapeut
E-post
Mobil 920 12 628