Rus og psykisk helse

Rus og Psykisk helse er en del av kommunens helse og omsorgstjeneste.
Dette er et lavterskel tilbud til alle som oppholder seg i Karasjok kommune. Tjenesten gir tilbud som omfatter:
· Støttesamtaler
· Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, innkjøp etc
· Samarbeid og samhandling  med andre hjelpeinstanser og pårørende
· Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
· Hjelp og støtte  til å søke sosial kontakt med andre mennesker

På vårt team ønsker vi å gi folk gode verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til de endringene de ønsker seg. Hos oss er tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd. Det er alltid mulig å ta kontakt igjen om man trenger påfyll eller opplever å stå fast.

Hos oss trenger du ikke en diagnose for å få hjelp. Vi er opptatte av å finne ut hva som er viktig for deg og hvilke endringer du selv ønsker i ditt liv. Sammen kan vi finne ut av hvordan vi best kan støtte og hjelpe deg slik at du opplever å få det bedre.

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis man har problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man har vansker med å fungere i hverdagen.

Kontaktinfo

John Anders Gaup
E-post
Mobil 970 72 270
Odd Markussen
Konsulent
E-post
Mobil 920 21 428