Parkeringstillatelse

Karasjok kommune gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:  

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringsletter i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

  • Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

 

Målet for tjenesten 

Målet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette ett tilgjengelig parkeringstilbud. 

 

Målgruppe 

Forflytningshemmede 

 

Tjenesten omfatter også 

Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering. 

 

Kriterier/vilkår 

  • Tillatelse skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. 
  • Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. 

 

Lovgrunnlag 

  • Lov om veitrafikk – Veitrafikkloven § 8, bokstav f og 1 
  • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Kontaktinfo

Heidi Råman-Lindi
Førstesekretær
E-post
Mobil 932 83 050