Sykehjem

Institusjonsbasert omsorg (sykeavdelingen og driftskjøkken).

Sykeavdelingen yter disse tjeneste: Sykehjem, korttidsplasser, sykestue med akuttrom og KAD- somatisk (kommunal akutt døgnplass) og avlastning. Vi yter også tjenester til samfunnet og personer som befinner seg i vår kommune ved legevakt. Karasjok kommune har egen nødnettsentral som er tilknyttet til sykeavdelingen.

Driftskjøkken er et institusjons kjøkken som har satsing på samisk lokal, tradisjonell og næringsrik kost til brukere/pasienter.

Sykeavdelingen har:18 sykehjemsplasser, 3 sykestueplasser, 1 KAD somatisk plass og 1 akutt- / behandlingsplass. 3 korttidsplasser og 3 avlastningsplasser.
Sykestueplassene er del av helse Finnmarks tilbud. De benyttes som et alternativ til sykehusinnleggelse og krever innleggelse av lege.
Sykeavdelingen har følgende stillinger: 1 Fagleder, 1 fagansvarlig sykepleier, 13 sykepleiere, 15 hjelpepleiere og 13 helge stillinger.  Driftskjøkken har 1 kjøkkensjef, 3 kokker og 1 kjøkkenassistent

.

Kontaktinfo

Karen Marit Utsi
Fagleder
E-post
Telefon 413 61 756