Tilrettelagt transport (TT)

Transport tilbudet gis i form av dør-til-dør transport, slik at du har muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet. 

 

Målet for tjenesten 

Brukerrett kan gis til personer som etter folkeregisteret er bosatt i Karasjok som på grunn av psykiske eller fysiske funksjonshemming ikke – eller bare med meget betydelig vanskeligheter - kan benytte det kollektive trafikktilbudet.  

 

Målgruppe 

Alle som er i behov for TT-ordning for å ha muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet. 

 

Tjenesten omfatter også 

Kommunen melder inn nye godkjente brukere til Rogaland Taxi fortløpende hele året. Dette gjelder også for endringer blant eksisterende brukere. Godkjent bruker kan ta med en ledsager uten ekstra kostnad. 

 

Kriterier/Vilkår 

Kommunen skal ha en godkjenningsnemd som godkjenner det antall brukere som kommunen er tildelt på sine kvoter. Godkjenningsnemda i Karasjok kommune består av tre personer, der to har medisinsk faglig kompetanse og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er representert. Godkjenningsnemda har møte 4 ganger i året, og ellers etter behov.   

 

Pris for tjenesten 

Bruker betaler egenandel tilsvarende honnørbillett på kollektivtrafikk i Finnmark. Egenandelen betales kun av bruker, ikke en eventuell ledsager.  

 

Tjenesten omfatter ikke 

Institusjonsbeboere med heldøgns omsorg og/eller pleie, der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til oppholdet og beboer betaler vederlag, kan ikke godkjennes som brukere av ordningen. 

 

Kontaktinfo

Heidi Råman-Lindi
Førstesekretær
E-post
Mobil 932 83 050