Priser

Priser

Barn under 16 år bosatt i Karasjok kommune og elever ved Samisk videregående skole i Karasjok, bader gratis.

Barn og ungdom 16-19 år bosatt i Karasjok kommune, hverdager kr. 70,-
Barn og ungdom 16-19 år bosatt i Karasjok kommune, lørdager kr. 85,-


Voksen hverdager kr. 105,-
Voksen lørdager kr. 120,-

Barnepriser gjelder fra 7-19 år, samt skoleelever, studenter og honnørkunder.
Barn under 7 år og ledsagere med ledsagerbevis bader gratis.
Bleiebarn må bruke vanntett bleie som fås kjøpt ved anlegget til kr.35,-

NB! Det er påbudt med badehette.
Barn under 11 år og svømmeudyktige skal være i følge med badende foresatt (inntil to barn/svømmeudyktige)

Vi selger også klippekort, årskort og kampanjekort.
Kontakt våre servicemedarbeidere under folkebadet mandag, onsdag eller fredag for priser.