Joddu - samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget

Miljødirektoratet har bevilget tilskudd til prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget" (2017-2018). Prosjektet eies av Tana kommune som skal ivareta prosjektledelsen. Prosjektet skal gjennomføres i samråd med Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Det er engasjert en prosjektmedarbeider som har kontorsted i Karasjok. 

Formålet er å skape en uavhengig og permanent møteplass for gjensidig samhandling mellom lakseforvaltningen/forskningsmiljøene på den ene siden og lokalbefolkningen representert ved lokale organisasjoner og andre interessenter på den andre siden. Prosjektet skal bidra til en tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og lokalsamfunnene, og formidle kunnskap om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget til storsamfunnet.

Kontaktinfo

Aina Alice Olsen
Prosjektmedarbeider
E-post
Telefon 412 30 779

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Ráđđeviessogeaidnu 4
9730 Kárášjohka Karasjok

Postadresse:

Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok