Laksen og laksefisket i Tanavassdraget

Prosjektet «Joddu – samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget» inviterer høsten 2018  til konferanse om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Konferansen avholdes på Scandic Hotel i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018.

Gjennom konferansen inviterer vi aktører innen fiskeforvaltning, forskere, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen til samhandling omkring tanalaksen og laksefiskets fremtid. Konferansen vil belyse kulturen rundt laksefisket, tanalaksens økologi, bestandsstatus og forvaltning. Vi har invitert foredragsholdere med ulik bakgrunn til å holde foredrag om de ulike temaene. På slutten av konferansen blir det paneldebatt hvor fremtiden for laksen og laksefisket i Tanavassdraget drøftes.

Konferansen er tospråklig - norsk og samisk.Tolkes til finsk. For påmelding og mer informasjon, se program