Landbruk

Kommunens landbruksenhet har ansvaret for følgende oppgaver:

  • Saksbehandling etter de viktigste lovene: jordloven, konsesjonsloven, odelsloven, forpaktningsloven, lov om ervervsmessig husdyrhold, forskrifter om kulturlandskap, nydyrking.
  • Forvaltningsoppgaver som tilskuddsordninger innen jordbruk, kontrollfunksjoner og areal/miljø er viktige deler av virksomheten.
  • Næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket, herunder Innovasjon Norge, veiledning og informasjon.
  • Velferdsordningene i landbruket 

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
Ráđđeviessogeaidnu 4
9730 Kárášjohka Karasjok

Postadresse:

Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok