Tilskudd i landbruket

Fylkesmannens landbruksavdeling har samlet de fleste tilskuddene som bønder og organisasjoner i Finnmark kan søke på i en folder som du finner her.

I tillegg ligger det mer informasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Finnmark om landbruksareal og eiendom, se info fra landbruksavdelingen her.

Søknadsfrister:
SMIL midler: 1. august årlig