Søknadsskjema primærnæringsfondet

Søknadsfrist: 1. mars og 1. september. Søknader etter 1. september behandles kun hvis det er ledige fondsmidler for gjeldende budsjettår. 

 

Søknadsskjema primærnæringsfond

Iht retningslinjene for fondet er ungdom en prioritert målgruppe og du kan legge inn fødselsdato dersom du vil spesifisere at du tilhører målgruppen.Iht retningslinjene for fondet er ungdom en prioritert målgruppe og du kan legge inn fødselsdato dersom du vil spesifisere at du tilhører målgruppen.
For å få en rask og forsvarlig saksbehandling er det viktig at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger om det det søkes tilskudd til. For å få en rask og forsvarlig saksbehandling er det viktig at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger om det det søkes tilskudd til.
Her skal du lage en oversikt over planlagte innkjøp med opplysninger om pris og leverandør mm. 
Her skal du lage en oversikt over planlagte innkjøp med opplysninger om pris og leverandør mm.
Her skal det spesifiseres hvordan prosjektet skal finansieres. Er det søkt om tilskudd fra andre? Hvor mye egenkapital påregnes?Her skal det spesifiseres hvordan prosjektet skal finansieres. Er det søkt om tilskudd fra andre? Hvor mye egenkapital påregnes?
Felt merket med * må fylles ut