Arbeid og aktivitet

NAV er samfunnsaktør for befolkningen i Karasjok.

NAV hjelper og følger opp

NAV skal gi en helhetlig og effektiv forvaltning som skal få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. NAV skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølgning med de tjenester, tiltak og virkemidler som kontoret rår over. Ved behov skal NAV-kontoret tilby målrettede tiltak som kan hjelpe den enkelte til å få eller beholde arbeid.