Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Søk elektronisk. Trenger du veiledning kontakt NAV Karasjok tlf.: 55 55 33 33