NAV Karasjok

NAV Karasjok    
gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte. 

NAV med tjenester på samisk

NAV Karasjok har samiskspråklige veiledere som kan hjelpe brukere i deres eget språk.  Veiledere ved NAV Karasjok har lokal kunnskap om kommunen og den samiske kultur. Det gjør at sakene kan raskere behandles og brukere får den hjelpen som de har behov for. Med dette verktøyet kan man be om å få hjelp med tjenestene på samisk.