Økonomisk rådgiving

Økonomisk rådgivning gis til gjeldsofre og vanskeligstilte.

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV.

Trenger du veiledning kontakt NAV Karasjok på tlf.: 55 55 33 33