Sosialhjelp

Sosialhjelp          

NAV Karasjok gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogram. Mer om kvalifiseringsprogram finner du her.

Trenger du veiledning kontakt NAV Karasjok på tlf.: 55 55 33 33