Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare. Søk elektronisk - trenger du veiledning kontakt NAV Karasjok på tlf.: 55 55 33 33