Skolehelsesøster

ÅRSPLAN 17/18 for skolehelsetjenesten i Karasjok

 

Helsesøster er på barnetrinnet onsdager og torsdager og på ungdomstrinnet tirsdager. (Kan bli endret)

Alle vaksiner vil bli satt på helsestasjonen og det settes opp klassevis.

Barnetrinnet:

1. klasse; foreldremøte                                                    innkalling

Førskole helseundersøkelse                                          før skolestart og på høsten

7. klasse, HPV vaksine for jenter                                   uke 37-39

6. klasse, MMR vaksine                                                   uke 42-43

5. klasse, gruppe; kroppens utvikling og pubertet,    uke 41 +42+ 43

elevens tanker om ANT - grunnkunnskaper

6. klasse, grupper; pubertetsutvikling, kosthold,          uke 45-48

ulykker, skolemiljø

2. klasse Tetravac vaksine                                               uke 45-46

7. klasse, 2.dose HPV vaksine for jenter                       uke 48

3 klasse helseundersøkelse                                            uke 4-10

7. klasse, 3.dose HPV vaksine for jenter                       uke 13

7. klasse, gruppe; fysisk aktivitet, søvn/hvile,               uke 14- 17

kosthold, TV/video/dataspill, ANT, 3 timer / gruppe    

 

Ungdomstrinnet:

8. klasse, Helseundersøkelse individuell                         fom uke 38               

10. klasse, samlivsundervisning, 3 timer pr. klasse         uke 48-50

undervisning er på ungdomskontoret     

9. klasse, gruppe; kosthold og fysisk aktivitet                  uke 6 +7

seksualitet og samliv, trivsel; hjem og skole                     Helsesøster og lege

10. klasse, Boostrix polio vaksine                                       uke 36-39

8 kl, undervisning/gruppe, seksuell helse og legning      uke 9-10

Psykisk helse, kosthold, tobakk-rus og mobbing

Restvaksinasjon                                                                      mai + juni