NAV Kárášjohka -Karasjok

Telefon NAV Karasjok

Kontakt NAV Karasjok på tlf.: 55 55 33 33

NAV Karasjok gir råd, veiledning om:

  • Sosialhjelp
  • Bostøtte
  • Startlån og tilskudd
  • Økonomisk rådgivning
  • Arbeid og aktivitet

NAV med tjenester på samisk

NAV Karasjok har samiskspråklige veiledere som kan hjelpe brukere i deres eget språk.  Veiledere ved NAV Karasjok har lokal kunnskap om kommunen og den samiske kultur. Det gjør at sakene kan raskere behandles og brukere får den hjelpen som de har behov for.