Assisterende kommunedirektør

Elisabeth Larsen

Telefon: 41554989

E-post: elisabeth.larsen@karasjok.no

Assisterende kommunedirektør inngår i den samlede kommunedirektørfunksjonen og utgjør ikke eget ledelsesnivå. Assisterende kommunedirektør opptrer alltid på Kommunedirektørens vegne og har alle Kommunedirektørens fullmakter, og er fast stedfortreder