Snøskuterløypekart

Kart over godkjente løypetraseer i Karasjok finnes i lenken: Snøskuterløypekart

Forskrift om om snøskuterløyper i Karasjok kommune

Av de godkjente løypene er disse løypene åpne pr 28.02.2019:

 • Løype nr 1 åpent: Karasjok Bru -> Iešjávri 
 • Løype nr 2 åpent: Ássebákti -> Øvre Mollešjohka Fjellstue 
 • Løype nr 3 åpent: Ássebákti -> Beaivvašgieddi Fjellstue
 • Løype nr 5 (Jeagilvármádii ->Beaivvašgieddi Fjellstue) er delvis åpen: P-Plassen på toppen av Jeagilvármádi -> Guovžilbohki (Iškuras)
 • Løype nr 6 (Karasjok Bru -> Øvre Anárjohka Nasjonalparkgrense) er delvis åpen: Karasjok Bru -> Anárjohka bru (Karigasniemi)
 • Løype nr 7 åpent: Tanadalen, Anárjohnjálbmi -> Leavvajohka, (Kommunegrensen Tana)
 • Løype nr 9 (Badjenjárga -> Lávkajávri) er delvis åpen: Badjenjárga -> Idjajávri
 • Løype nr 10 åpent:(Soagŋorohči -> Iškorasjohka)
 • Løype nr 11 åpent:(Námmájohkaløypa) , Geile -> Guovžilbohki
 • Løype nr 13 åpent: Beaivvašgieddi -> Šuoššjávri
 • Løype nr 14 åpent: Jergul -> Løype 1 ved Seaisugielas
 • Løype nr 15 åpent: Geađge-Geassájávriløypa, P-Plass i sørendenden av Idjajávri -> Geassájávri
 • Løype nr 17 åpent: Badjenjárga -> Løype 5 på Dákteroavvi
 • Løype nr 18 åpent: Niitonjárga -> P-Plass, Jeagilvármeađi