Snøskuterløypekart

Kart over godkjente løypetraseer i Karasjok finnes i lenken: Snøskuterløypekart

Forskrift om om snøskuterløyper i Karasjok kommune