Adressering

Adresser til eiendommer og bygninger fastsettes etter matrikkellovens § 21, og matrikkelforskriftens kapittel 12. Offisiell adresse, fra § 49 - §59 .

I Karasjok kommune er det offisielle adresser på alle adresseverdige bygg.

Offisielle godkjente adressenavn, vedtatt i Karasjok kommune, finnes i lenken her (PDF, 92 kB).

Lover og forskrifter som gjelder ved adressetildeling:

Lov oms stadnavn

Forskrift om stadnavn

Offisiell adresse: Matrikkelforsskriftens kapittel 12 

Adresser til eiendom og bygninger: Matrikkellovens kapittel 4 § 21

Adresseveileder (PDF, 11 MB) i pdf- format, gjeldende fra 1.7.2022