Arealoverføring

Arealoverføring brukes for å overføre arealer mellom to eiendommer ved at grensene endres. I menyen over finner du mer om vilkår, søknad, saksbehandling, lov og forskrift, samt kontaktpersoner vedrørende arealoverføring.

En arealoverføring krever at det er foretatt en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle eiendommene er klarlagt og beskrevet. Derimot slipper du å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene.

Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen sørger for tinglysing.

Dersom formålet er å endre på uhensiktsmessige grenser og endringen i areal er liten, kan det alternativt vurderes å foreta en grensejustering.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata