Klage generelt

Du kan klage på vedtak i byggesak, vedtak om reguleringsplan, vedtak i delesak, grensejustering og vedtak i seksjoneringssak

Les mer her: Generelt om klagebehandling

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata