Klarlegging og nymerking av grenser

Tjenesten klarlegging og nymerking av grenser (tidl. grensepåvisning) kan benyttes dersom du ønsker å få påvist og merket en grense som er fastlagt tidligere og der grensemerkene er gått tapt. I menyen over kan du lese mer om vilkår, rekvisisjon, saksbehandling, lover og forskrifter og klagebehandling som gjelder vedrørende denne sakstypen.

Klarlegging av eksisterende grense som tidligere er koordinatbestemt i oppmålingsforretning. Vi vil bruke dokumentasjonen som finnes i våre arkiver, og merke de eksisterende grensepunktene på nytt.
 

Klarlegging av eksisterende grense som ikke er koordinatbestemt
Når en har behov for å få målt og merket grenser for en eiendom eller grensestrekning som tidligere ikke er koordinatbestemt benyttes denne sakstypen.
• Du får oppmålt og koordinatfestet eksisterende grenser.
• Klarlagt grense blir registrert i eigedomsregisteret (matrikkelen).
• Du får tilsendt oppdatert matrikkelbrev.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata