Revisisjon

Slik rekvirerer du nymerking/klarlegging av grenser:

Bestill situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 fra Karasjok kommune

1) Fyll ut  rekvisisjon – for saker etter matrikkelloven, unntatt fra byggesaksbehandling.
- Fyll ut matrikkelenheten det gjelder
- Kryss av for nymerking eller klarlegging av eksisterende grenser
- Rekvirenters adresse og underskrift
- Evt annen fakturaadresse

2) Send rekvisisjon til kommunen, postboks 84, 9735 Karasjok. epost: postmottak@karasjok.kommume.no

Vedlegg som skal medfølge rekvisisjon:

Utfylt skjema Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere

Utfylt skjema for Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Utfylt skjema Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes nymerket/klarlagt. Markeres på det kartet du fikk utlevert fra kommunen.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata