Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjonsloven gjelder ved erverv av fast eiendom. Loven omhandler blant annet omsetning og overdragelser som ikke trenger konsesjon, og overdragelser som trenger konsesjon.

Før skjøte sendes til tinglysing kontakt kommunen for å registrere konsesjonsforhold. Kommunen registrerer ved å sende inn egen erklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak.