Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjonsloven gjelder ved erverv av fast eiendom. Loven omhandler blant annet omsetning og overdragelser som ikke trenger konsesjon, og overdragelser som trenger konsesjon.

Før skjøte sendes til tinglysing kontakt kommunen for å registrere konsesjonsforhold. Kommunen registrerer ved å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak.

Kontaktinfo

Nils Aslak Boine
Rådgiver
E-post
Mobil 920 12 249