Seksjonering

Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse, og en oppdeling i eierseksjoner der den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett til sin seksjon. Seksjonering med uteareal krever kartforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven.

I menyen over kan du lese mer om vilkår, søknad og saksbehandling, reseksjonering og oppheving av seksjonering samt lovverk, forskrift og veiledere.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938