Reseksjonering

Hvis sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i eiendommen etter at eiendommen er seksjonert kan de reseksjonere. Reseksjonering er aktuelt for eksempel hvis to leiligheter skal slås sammen, eller et kontorlokale skal gjøres om til en leilighet, eller ved omfordeling av parkeringsplasser, boder og lignende.

Vær oppmerksom på at det kan påløpe dokumentavgift ved reseksjonering dersom sameierbrøkene endres.

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning:

Skjema Søknad om reseksjonering (DOCX, 55 kB) og veiledning til utfylling av søknad om seksjonering

Forskrift om bruk av standarisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938