BESTILLING AV DIGITALE KART

Karasjok kommune har ikke selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata. Kart til planlegging må derfor bestilles ved formell  henvendelse til kommunen. Kartdataene leveres på Sosi-format.

Bestilling sendes til: Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok

e-post: postmottak@karasjok.kommune.no