KOMMUNEPLAN

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. I menylinja ovenfor finner du planstrategi og mer om kommunedel-/temaplaner.

Kommuneplanen består av en langsiktig del med handlingsdel og en arealdel vedtatt den 13.10.2005.

Kommuneplan langsiktig del 2009-2021 (PDF, 283 kB) skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Samfunnsdelen gir føringer til kommunens handlingsprogram som rulleres hvert år og som finnes her: Handlingsdel 2018-2021 (DOCX, 841 kB).

Kommuneplanens arealdel består av flere kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata

Kurt Maurstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 920 26 873
Arnulf Soleng
Kommunalleder
E-post
Mobil 466 29 001